01668nam a2200349 i 4500000003573236CaOOAMICUS20020527151855.0001122s1744 xxk e 000 0 gre c*.** s.et o-n- raum (7) 1744 (R)*(OCoLC)797315928000003573236IT-TrCBitaNRA881.011321Pindarusaut.(OLS)http://pug/name/8196Panta ta Pindaroy sozomena Olympia Pythia Nemea Isthmia =Omnia Pindari quae extant Olympia Pythia Nemea Isthmia cum interpretatione latina ...Omnia Pindari quae extant Olympia Pythia Nemea Isthmia cum interpretatione latina ...Glasguae :in aedibus academicis excudebat Robertus Foulis academiae typographus(IS),1744Glasgow :Foulis, Robert [4], 389, [1] p., [1] c.12° (17 cm)Precede p. 109 c. con altro front.ROVERETO_ROSMINROVERETO_ROSMIN267FONDO STORICO2o-aE1.08 .11-121 v. in 2//2 Leg.m.p.//23573238ROSMINIANA2683573238 2Pindaro.Pindaro0Contenuto nazionale NO5082881.011321(OLS)http://pug/classification/4106245Panta ta Pindaroy sozomena Olympia Pythia Nemea Isthmia =Omnia Pindari quae extant Olympia Pythia Nemea Isthmia cum interpretatione latina ...(OLS)http://pug/title/1155358246Omnia Pindari quae extant Olympia Pythia Nemea Isthmia cum interpretatione latina ...(OLS)http://pug/title/967376