01684nam a2200385 i 4500000003586295CaOOAMICUS20020527153831.0001206s1679 xxk e 000 0 mul cen*- o.s. *-*- **** (3) 1679 (A)*(OCoLC)797332358000003586295IT-TrCBitaNRA937.1321Zosimusaut.(OLS)http://pug/name/15144Zosimou Komhtos kai Apophiskosynegoru istorias neas bibloi sex =Zosimi comitis & exadvocati fisci Historiæ novæ libri sex notis illustrati.Zosimi comitis & exadvocati fisci Historiæ novæ libri sex notis illustratiOxonii :e Theatro Sheldoniano(IS),1679Oxford :Theatrum Sheldonianum [8], 384 p.8° (21 cm)Testo a fronte in grecoROVERETO_ROSMINROVERETO_ROSMIN267FONDO STORICO2o-aA.07 .05Leg.perg.//2 Lodron, Lodovico (ms.)//63586342ROSMINIANA2683586342 2Zosimo.Zosimus,storico.ZosimoZosimus,storico0Contenuto nazionale NO5082937.1321(OLS)http://pug/classification/3768245Zosimou Komhtos kai Apophiskosynegoru istorias neas bibloi sex =Zosimi comitis & exadvocati fisci Historiæ novæ libri sex notis illustrati(OLS)http://pug/title/1155378246Zosimi comitis & exadvocati fisci Historiæ novæ libri sex notis illustrati(OLS)http://pug/title/970589